Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES STOSOWANA PRZEZ  

Świadome Kupowanie sp. z o.o. z siedzibą w Rudzicy

adres: ul. Lawendowa 2, 62-510 Rudzica

KRS: 0001069290, NIP: 6653062009, REGON: 526943444

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas niezwykle ważna, dlatego też sporządziliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby udzielić Państwu informacji o przedmiocie przetwarzania danych osobowych zbieranych przez nasz serwis, celu ich gromadzenia oraz wykorzystywania plików cookies.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w aktualnych przepisach prawnych oraz wytycznych, a w szczególności:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO;
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 • Wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych oraz poradników stworzonych przez polski Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacje podstawowe.

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: Polityka) reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://swiadomekupowanie.pl/.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Świadome Kupowanie sp. z o.o., adres: ul. Lewandowa 2, 62-510 Rudzica, KRS: 0001069290, NIP: 6653062009, REGON: 526943444.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelny i w sposób klarowny dla osoby której dane są przetwarzane. Jednocześnie Państwa dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami oraz są adekwatne do celów w których będą przetwarzane. Zapewniamy prawidłowość przetwarzanych danych osobowych oraz ich konieczne aktualizacje oraz nie przechowujemy ich dłużej niż jest to niezbędne. Wszelkie przetwarzanie Państwa danych osobowych oparte jest o poszanowanie zasady bezpieczeństwa ich przetwarzania.

 1. Podstawy oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy i w zakresie poniżej przedstawionym:

 1. Na podstawie zgody, która może być przez Państwa wycofana w każdym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. W przypadku sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub zawiązania umowy na żądanie strony – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania.

Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas usług oraz nawiązywania współpracy. Danymi, które przetwarzamy są w szczególności, dane identyfikacyjne, kontaktowe, rozliczeniowe, dane korporacyjne, jak również wszelkie dane przekazane Administratorowi, w tym dane zawarte w przekazywanych dokumentach. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres świadczenia usług lub współpracy chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższe terminy do ich przetwarzania.

 1. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługują określone uprawnienia, zależne od podstawy prawnej przetwarzania, wskazane poniżej:

 1. Uzyskania informacji przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 2. Prawie dostępu do danych osobowych osobie której dane dotyczą na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do sprostowania danych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z ww. praw  prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@swiadomekupowanie.pl. bądź na adres do doręczeń: ul. Lewandowa 2, 62-510 Rudzica.

Odpowiedzi udzielimy w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, przy czym jeżeli żądanie będzie miało charakter skomplikowany termin ten ulegnie przedłużeniu o kolejne 2 miesiące.  Odpowiedź zostanie udzielona w formie elektronicznej lub pisemnej – w zależności od Państwa wyboru.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

W oparciu o treść art. 28 RODO możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu innym podmiotom. Może to być np. hostingodawca albo inny podmiot, z którym współpracujemy celem należytego wykonania usługi. Powierzenie Państwa danych osobowych następuje na mocy odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych lub innego adekwatnego instrumentu prawnego, zapewniającego wysoki stopień bezpieczeństwa ochrony Państwa danych osobowych.

W pozostałym zakresie nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to wymagane z uwagi na obowiązuje przepisy prawa np. na żądanie uprawnionego organu.

 1. Pliki „Cookies”.

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Użytkownik strony korzystając z niej powinien wyrazić zgodę na używanie niezbędnych plików cookies w swojej przeglądarce. Rezygnacja z używania niezbędnych plików cookies może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu niniejszej strony.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Do czego używamy plików cookies?

 1. Aby usprawnić działanie niniejszej strony.
 2. Aby sprawdzić popularność niniejszej strony.

Jednocześnie wskazujemy, że czas przechowywania plików cookies jest zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

 1. Sesyjne pliki cookies - są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 2. Stałe pliki cookies - dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych – te pliki cookies pochodzą od podmiotów współpracujących z właścicielem witryny.

Rodzaje plików cookies, z których korzysta administrator danych osobowych przedstawia poniższa tabela.

PLIKI COOKIESCEL KORZYSTANIALOKALIZACJA PLIKUCZAS PRZECHOWYWANIA
test_cookiedoubleclick.net ustawia ten plik cookie, aby określić, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.swiadomekupowanie.pl15 minut
_gcl_auMenedżer tagów Google ustawia plik cookie w celu badania skuteczności reklam na stronach internetowych korzystających z jego usług.swiadomekupowanie.pl3 miesiące
cookieyes-consentCookieYes ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać preferencje zgody użytkowników, tak aby ich preferencje były przestrzegane podczas kolejnych wizyt na tej stronie. Nie gromadzi on ani nie przechowuje żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę.swiadomekupowanie.pl (formularze kontaktowe)1 rok
_grecaptchaWykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.swiadomekupowanie.pl (formularze kontaktowe)trwały
_GRECAPTCHAWykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.swiadomekupowanie.pl (formularze kontaktowe)179 dni od ustawienia na stronie
rc::aWykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.swiadomekupowanie.pl (formularze kontaktowe)Trwały
rc::bWykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.swiadomekupowanie.pl (formularze kontaktowe)Do końca sesji (pliki sesyjne)
rc::cWykorzystywany w celu odróżniania ludzi od botów.swiadomekupowanie.pl (formularze kontaktowe)Do końca sesji (pliki sesyjne)
 1. Bezpieczeństwo.

Zapewniamy należyte bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych stosując sprawdzone oprogramowanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych. Jednocześnie rekomendujemy, aby Państwo również stosowali się do samodzielnych zasad bezpieczeństwa.

 1. Postanowienia końcowe.

Zalecamy zapoznanie się z niniejszą Polityką i zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany.

 1. Kontakt.

Kontaktować się można na poniższe dane:

Adres: ul. Lewandowa 2, 62-510 Rudzica;

Tel. +48 600 953 827;

E-mail: kontakt@swiadomekupowanie.pl

Logo Świadome Kupowanie

Chcę kupić

Mieszkanie

Dom

Ziemię

Hotel/Lokal usługowy

Chcę sprzedać

Mieszkanie

Dom

Ziemię

Hotel/Lokal usługowy

Dowiedz się więcej

Chcesz sprzedać nieruchomość?

Przejdź
Pływający obrazek domu